RRETH NESH

Dijamant ka filluar punën në vitin 1986 në fshatin Maxharë.
Atë kohë, funksionimi i saj ka qenë i shkëlqyeshëm, mirëpo në bazë
të nevojës dhe kërkesave të shumta të konsumatorëve ka vendosur
të zgjërohet duke hapur selinë në Malishevë në vitin 2001. Dijamant gjendet
në Malishevë në rrugën Adem Jashari. Pas një punë të shkëlqyeshme
dhe profesionale, është rritur standardi i kërkesave, e cila rezultoj me nevojën
e hapjës së fabrikes. Fabrika Dijamant është hapur dhe funksionon
në “Parkun e biznesit - Drenas” me makineri moderne të standardit evropian,
qysh nga viti 2016, e cila prodhon panele të ndryshme të drurit të fortë.
Dijamant gjithashtu ofron materiale të drurit të llojeve të ndryshme për zdrukthtari si:
Bung, Bre, Pishë, Arrë, Frashër, Mahagon, Ah, Qeshri, Bli, Listela të dyerve,
dysheme, etj. Produktet tona kryesore nga druri masiv me lidhje te nderthurur
jane nga ahu, bungu, frasheri, qershi, arre, bliri dhe lloje tjera te drurit.

PRODUKTET

Dijamant ofron shumëllojshmëri të produkteve,
produktet tona mund ti gjeni ketu.

SHIKO PRODUKTET
Informatat Kontaktuese.

Rr. Adem Jashari
24000 Malisheve

Mob:

+383 (44) 717 528    

Mob:

+383 (44) 365 698  

E-mail:

info@dijamant-ks.com