Produktet

Dërrasë Bungu
Dërrasë Breu
Dërrasë Pishe
Dërrasë Ahu
Dërrasë Arre
Dërrasë Mahagoni
Dërrasë Frashëri
Panel Bungu
Panel Ahu A/B
Panel Ahu B/C
Panel Ahu
Panel Arre
Panel Frashëri A/B
Panel Frashëri B/C
Panel Frashëri
Panel Frashëri
Panel Bliri
Traj Pishe
Listela Breu
Traj Breu
MDF
Furnir
Pelet
Informatat Kontaktuese.

Rr. Adem Jashari
24000 Malisheve

Mob:

+383 (44) 717 528    

Mob:

+383 (44) 365 698  

E-mail:

info@dijamant-ks.com